Những trường hợp đương nhiên được xóa án tích

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, người bị kết án được xóa án tích trong các trường hợp: đương nhiên được xóa án tích (Điều 70), xóa án tích theo quyết định của Tòa án (Điều 71); xóa án tích trong trong trường hợp đặc biệt (Điều 72). Trong đó, đương nhiên được xóa án tích chỉ được áp dụng trong một số trường hợp nhất định theo quy định pháp luật.


Có thể bạn quan tâm

Xóa án tích trong những trường hợp đặc biệt

Những quy định pháp luật về thời hạn xóa án tích

Phòng vệ chính đáng trong Luật hình sự Việt Nam

—————————————————————————————————————————–

Khoản 1 Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 quy định:

Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.”

Như vậy, đương nhiên được xóa án tích được áp dụng khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Thứ nhất, người phạm tội không phải bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật Hình sự. Đó là các tội xâm phạm an ninh quốc gia như: Tội phản bội tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ… hoặc các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh như: Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; tội chống loài người, tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê…

– Thứ hai, người bị kết án sẽ đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

  • 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;
  • 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
  • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
  • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.
thoi-han-xoa-an-tich
Thời hạn xóa án tích – Ảnh: Internet.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các mục (i), (ii), (iii) nêu trên thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Ngoài ra, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn nêu trên thì người đó sẽ đương nhiên được xóa án tích.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án và do đó, quy định về trường hợp đương nhiên được xóa án tích thể hiện rõ nét tính nhân văn của pháp luật và thực tiễn áp dụng. Qua đó, Nhà nước ghi nhận những nỗ lực cải tạo của người phạm tội, tạo điều kiện giúp họ xóa bỏ những mặc cảm tội lỗi, có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Phan Law Vietnam

Translate »