Quy định của pháp luật về tội hiếp dâm

Hiện nay, tội hiếp dâm là một trong những vấn đề nóng bỏng, có nhiều loại tội phạm mới xuất hiện, với những thủ đoạn, hành vi nguy hiểm, và kẻ phạm tội trở nên liều lĩnh hơn. Bởi vậy, việc xây dựng một hành lang pháp lý vững chắc để phòng chống và đấu tranh với loại tội phạm này là hết sức cần thiết.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 thì hiếp dâm là hành vi của một người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc dùng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người khác trái với ý muốn của họ.

Các dấu hiệu của tội phạm

Khách quan: Hành vi thứ nhất là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc dùng thủ đoạn khác.

Hành vi thứ hai là giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân trái với ý muốn của họ. Dấu hiệu trái với ý muốn của người bị hại là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội hiếp dâm, nhưng dấu hiệu này chỉ có ý nghĩa đối với trường hợp người bị hại từ 13 tuổi trở lên, còn đối với trường hợp người bị hại chưa đủ 13 tuổi thì dù có trái ý muốn hay không, người có hành vi giao cấu với họ đều là tội phạm hiếp dâm.

Chủ quan: Người phạm tội thực hiện hành vi của mình là do cố ý.

Khách thể: Là quan hệ nhân thân. Hành vi hiếp dâm ở mức độ nào đó đã xâm hại đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dư thậm chí có thể xâm hại đến tính mạng của con người mà khách thể này đã được luật hình sự bảo vệ.

Chủ thể: Là cá nhân đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Hậu quả: Tội hiếp dâm là tội cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng đã thực hiện đủ các thủ đoạn, sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, lợi dụng tình trạng không tự vệ được của nạn nhân hoặc sử dụng thủ đoạn khác, trước giao cấu, hành vi quan hệ tình dục khác và thể hiện rõ mục đích giao cấu, thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác là đã cấu thành tội phạm đối với tội hiếp dâm.

Những quy định của pháp luật về tội hiếp dâm

Tội hiếp dâm được quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự 2015, theo đó mức thấp nhất của khung hình phạt đối với tội hiếp dâm là 02 năm tù, và mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội hiếp dâm là tù chung thân. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, với những quy định trên chứng tỏ, Bộ luật hình sự 2015 có những bước tiến bộ quan trọng trong thực tiễn đấu tranh, ngăn chặn tội phạm tình dục.

Phan Law Vietnam

Translate »