Hành nghề mê tín, dị đoan có thể đi tù

Những năm gần đây đời sống vật chất – tinh thần của nhân dân được nâng cao, người dân dần

Read more

“Cưỡng hôn” và hình thức xử phạt

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn trên cơ sở tự nguyện yêu thương,

Read more
Page 2 of 212
Translate »