Phân biệt thời hạn và thời hiệu

Thời hạn, thời hiệu là hai vấn đề có ý nghĩa quan trọng, BLDS năm 2015 đã quy định thời hạn, thời

Read more

Lập một hợp đồng dân sự không hề khó như bạn nghĩ

Trong cuộc sống hàng ngày thì việc chuyển giao tài sản, quyền tài sản hoặc thực hiện một dịch vụ

Read more
Translate »