Thời hạn tạm giữ tối đa là bao lâu?

Tạm giữ là biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do người có thẩm quyền áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã. Vậy thời hạn tạm giữ tối đa là bao lâu?

Mục đích của tạm giữ là ngăn chặn hành vi phạm tội, hành vi trốn tránh pháp luật, tạo điều kiện cho cơ quan điều tra thu thập chứng cứ, tài liệu, bước đầu xác định tính chất hành vi của người bị tạm giữ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không thể tạm giữ người vô thời hạn mà chỉ được tạm giữ trong khoảng thời gian mà Bộ luật Tố tụng hình sự quy định.

Theo Điều 118 Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về thời hạn tạm giữ như sau:

“Thời hạn tạm giữ không quá 03 ngày kể từ khi Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhận người bị giữ, người bị bắt hoặc áp giải người bị giữ, người bị bắt về trụ sở của mình hoặc kể từ khi Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ người phạm tội tự thú, đầu thú.”

Trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ nhưng không quá 03 ngày. Trong trường hợp đặc biệt nếu xét thấy gia hạn lần một vẫn chưa giải quyết được thì người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá 03 ngày. Do đó, thời hạn tạm giữ tối đa là 9 ngày.

Những trường hợp thường phải gia hạn thêm là khi vụ việc xảy ra có nhiều tình tiết phức tạp, việc xác minh phải thực hiện ở nhiều địa phương khác nhau hoặc cần phải có thêm thời gian để làm rõ về hành vị, làm rõ căn cước, lý lịch của người bị tạm giữ. Thời gian tạm giữ dù ngắn nhưng lại hạn chế quyền tự do thân thể, tự do đi lại của công dân. Do đó thời gian tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam. Một ngày tạm giữ được tính bằng một ngày tạm giam.

Trong khi tạm giữ, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ; trường hợp đã gia hạn tạm giữ thì Viện kiểm sát phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.

Phan Law Vietnam

Translate »