Tội đua xe trái phép bị xử lý ra sao?

Qua thực tế đã cho thấy hành vi đua xe trái phép không chỉ gây nguy hiểm đối với người thực hiện đua xe mà nó còn ảnh hưởng đến người đi đường, an ninh trật tự xã hội. Nhận thấy tính chất nguy hiểm như vậy, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định các mức xử lý khác nhau phù hợp với từng mức độ phạm tội.

Thế nào là tội đua xe trái phép?

Tội đua xe trái phép được quy định tại Điều 266 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2015, có nội dung như sau: Người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt hại cho sức khỏe, tài sản của người khác hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, khi chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội đua xe trái phép

Bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với người nào đua trái phép ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ mà đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc Điều 265 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; gây thiệt hại về tài sản từ 50- 100 triệu đồng.

Bị phạt tiền từ 50- 150 triệu đồng hoặc phạt từ từ 03- 10 năm đối với các trường hợp đua xe trái phép làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; gây thiệt hại về tài sản từ 100- 500 triệu đồng; tham giá cá cược; bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp nạn nhân;….

Bị phạt tù từ 07- 15 năm đối với các trường hợp đua xe trái phép làm chết 02 người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tý lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 121% đến 200%; gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1, 5 tỷ đồng

Bị phạt tù từ 12- 20 năm đối với các hành vi phạm tội đua xe trái phép làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 1.5 tỷ đồng trở lên.

Ngoài ra người phạm tội có thể bị phạt từ 10- 50 triệu đồng.

Tội phạm này xâm phạm đến trật tự, an toàn công cộng, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng cũng như tài sản của người khác, vì vậy cần phải trừng phạt nghiêm minh, đúng pháp luật.

Phan Law Vietnam

Translate »