Tội giao cấu với trẻ em

Trong những năm gần đây tội giao cấu với trẻ em có xu hướng gia tăng, diễn biến khó lường. Đây là hành vi của một người đã thành niên giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi không trái với ý muốn của nạn nhân.

Các dấu hiệu của tội phạm

Về người phạm tội: Người phạm tội là người đã thành niên, tức là người đã đủ 18 tuổi trở lên. Chủ thể của tội phạm này có thể là nữ giới, nhưng đa số là nam giới.

Việc giao cấu với người dưới 16 tuổi là hoàn toàn có sự đồng tình của hai người không bên nào ép buộc bên nào. Sự thỏa thuận này có trường hợp là mối tình yêu đương giữa hai người, nhất là ở một số vùng nông thôn, tục tảo hôn còn phổ biến, cũng có trường hợp do cuộc sống, do hoàn cảnh éo le của một số em gái chưa đủ 16 tuổi đã bán dâm cho khách làng chơi để kiếm tiền.

Đối với người bị hại: Người bị hại trong vụ án giao cấu là người có độ tuổi từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, có thể là nam giới nhưng chủ yếu là nữ giới.

Việc để người phạm tội giao cấu là hoàn toàn tự nguyện, không hề có sự cưỡng bức hay ép buộc nào. Mặc dù họ tự nguyện và có nhiều trường hợp họ yêu cầu không xử lý đối với người phạm tội, những yêu cầu này của họ không được chấp nhận vì họ là đối tượng mà nhà nước buộc phải bảo vệ.

Chỉ coi là tội giao cấu với trẻ em khi người phạm tội và người bị hại đã thực hiện việc giao cấu, nếu chỉ có những hành vi có tính chất dâm ô mà chưa thực hiện việc giao cấu thì không cấu thành tội giao cấu với trẻ em mà tùy trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô trẻ em.

Hình phạt đối với tội giao cấu với trẻ em

Theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015, thì mức thấp nhất của khung hình phạt đối với tội giao cấu với trẻ em là 01 năm tù và mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội giao cấu với trẻ em là 15 năm tù. Ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Như vậy, tùy thuộc vào từng hành vi và mức độ nghiêm trọng của tội phạm mà pháp luật quy định khung hình phạt khác nhau.

Hành vi giao cấu với trẻ em có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần, danh dự,.. của tương lai của trẻ em, vì vậy cần phải trừng phạt người phạm tội theo đúng pháp luật, làm gương cho những người khác.

Phan Law Vietnam

Translate »