Tội giết người – Tội xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng con người

Lê Đình B (30 tuổi) trú tại quận Long Biên, Hà Nội có tranh chấp quyền sử dụng với mảnh đất 100m2 đất liền kề với anh Nguyễn Văn C ( 25 tuổi) cũng trú tại quận Long Biên. Một lần mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm anh B đã dùng gậy đập vào gáy của anh C, không may anh C chết tại chỗ. Đây là một tình huống cụ thể về hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật được gọi là tội giết người. vậy pháp luật quy định về tội giết người như thế nào?

Hãy cùng tìm hiểu qua việc phân tích tình huống trên.

Căn cứ pháp lí

Tội giết người được quy định tại Điều 123 BLHS năm 2015 thuộc một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người: “1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình…”

Các dấu hiệu cơ bản của tội giết người

Về mặt khách quan: Người phạm tội có hành vi làm chết người khác bằng các hình thức hành động hoặc không hành động, dùng vũ lực hoặc không dùng vũ lực, có hoặc không sử dụng vũ khí, hung khí. Hậu quả của hành vi này là chấm dứt sự sống của người khác. Trong tình huống trên anh B đã dùng cây đánh vào gáy anh C khiến anh C chết tại chỗ- đáp ứng được hành vi khách quan của tội giết người.

Về khách thể: Người phạm tội giết người xâm phạm đến tính mạng của người khác. Anh B đã xâm phạm đến tính mạng của anh C làm chấm dứt sự sống của anh C.

Về mặt chủ quan: Tội giết người đòi hỏi người phạm tội với lỗi cố ý, có thể là cố ý trực tiếp hoặc gián tiếp. Anh B biết được hành vi của mình là trái pháp luật, có thể xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của C nhưng A vẫn thực hiện hành vi dùng gậy đập và gáy anh C khiến anh C chết tại chỗ.

Về mặt chủ thể: Cũng giống như những loại tội phạm khác, người phạm tội phải là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt  từ đủ 14 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Từ 16 tuổi trở lên: Chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Anh B đã 25 đủ tuổi luật định và đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Về hình phạt: Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 7 năm đến chung thân hoặc tử hình tùy vào mức độ vi phạm cũng như hậu quả gây ra. Ngoài ra cũng có thể  bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Phan Law Vietnam

Translate »