Tội hiếp dâm theo pháp luật hình sự

Trong các tội phạm liên quan đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm thì tội hiếp dâm là tội nghiêm trọng, nó đã xâm hại đến quyền tự do trong quan hệ tình dục, sức khỏe, danh dự của người bị hại. Với vai trò là bảo vệ quyền lợi của công dân, pháp luật hình sự đã quy định các mức xử lý hình sự đối với tội danh này.

Phạm tội hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của người bị hại hoặc dùng thủ đoạn khác để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của người bị hại.

Hình phạt 

Hình phạt đối với người phạm tội hiếp dâm được quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Căn cứ vào tính chất và mức độ của hành vi phạm tội mà pháp luật quy định các mức hình phạt khác nhau:

Khung hình phạt tù từ 02 – 07 năm đối với người phạm tội hiếp dâm như nêu trên.

Khung hình phạt tù từ 7- 15 năm tù đối với các hành vi phạm tội hiếp dâm thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức, nhiều người cùng hiếp một người, có tính chất loạn luân, phạm tội nhiều lần, làm cho nạn nhân có thai, đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh, gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Khung hình phạt tù từ 12-20 năm tù, tù chung thân đối với các hành vi phạm tội hiếp dâm thuộc một trong các trường hợp: gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm, làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Khung hình phạt từ 5- 10 năm từ đối với trường hợp phạm tội hiếp dâm với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung như bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc phải thực hiện một công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

toi-hiep-dam-tre-em
Tội hiếp dâm trẻ em có thể bị đi tù.

Tội hiếp dâm là tội phạm có cấu thành hình thức, nghĩa là pháp luật chỉ quy định hành vi phạm tội mà không quy định hậu quả xảy ra, theo đó trong cấu thành tội phạm thì mặt khách quan chỉ cần có hành vi vi phạm. Vì vậy đối với loại tội này sẽ căn cứ vào những hành vi gây nguy hiểm cho người bị hại là căn cứ để định danh và truy cứu trách nhiệm hình sự ngay cả khi hậu quả chưa xảy ra.

Thực tế cho thấy tính chất phạm tội của tội danh này rất phức tạp, khó lường, chính vì vậy tất cả mọi người đều phải chung tay phòng ngừa, tố giác tội phạm, trừng trị nghiêm minh theo pháp luật hình sự.

Phan Law Vietnam

Translate »