Tội phạm tham nhũng nguy hiểm như thế nào?

Trong những năm gần đây, tội phạm tham nhũng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp cùng với các thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện vì hành vi tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi.

Tội phạm tham nhũng là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình thực hiện trong khi thi hành công vụ một cách cố ý trực tiếp xâm phạm vào hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nhằm trục lợi.

Hành vi khách quan của tội tham nhũng

Người phạm tội tham nhũng phải là người có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản của người khác. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn là hành vi vượt quá quyền hạn của mình, làm trái công vụ để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Hành vi chiếm đoạt trong tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi chuyển dịch trái phép tài sản thuộc sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp thành của mình hoặc của người khác mà mình quan tâm. Hành vi chiếm đoạt tài sản vừa là hệ quả vừa là mục đích của hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn của người phạm tội. Mối quan hệ giữa hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn với hành vi chiếm đoạt tài sản là mối quan hệ nhân quả, trong đó hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn là nguyên nhân còn hành vi chiếm đoạt là hậu quả.

Hậu quả của tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác, xét về phương diện các yếu tố cấu thành tội phạm thì không phải là dấu hiệu bắt buộc, tức là hậu quả chưa xảy ra nhưng hành vi vẫn cấu thành tội phạm.

Quy định của pháp luật hiện hành về tội phạm tham nhũng

Tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản thì mức thấp nhất của khung hình phạt đối với tội tham nhũng là 01 năm tù, và mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội tham nhũng là tù chung thân. Ngoài ra người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Hiện nay tội phạm tham nhũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự quản lý, uy tín của Nhà nước do đó cần phải có những biện pháp mới và quyết liệt hơn để phòng chống loại tội phạm nguy hiểm này.

Phan Law Vietnam

Translate »