Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

So với những tội phạm khác, tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định tương đối muộn trong pháp luật hình sự Việt Nam. Trong những năm gần đây các thế lực thù địch tăng cường những hoạt động phá hoại trên mặt trận tư tưởng văn hoá ở nước ta, lén lút đưa vào “nhiều loại văn hóa phẩm đồi trụy” và “sao chép lại các loại văn hoá phẩm đồi trụy của chủ nghĩa thực dân cũ và mới còn rơi rớt lại” nhằm “phá hoại nhân sinh quan, thế giới quan, đạo đức phong cách tốt đẹp của nhân dân ta,…

Vậy tội này được quy định như thế nào trong BLHS hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Theo Điều 326 BLHS 2015: 1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

b) Sách in, báo in có số lượng từ 50 đơn vị đến 100 đơn vị;

c) Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến 200 ảnh;

d) Phổ biến cho 10 người đến 20 người;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Các dấu hiệu cơ bản của tội phạm

Chủ thể của tội phạm: Là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi 16 tuổi đối với Khoản 1 hoặc 14 tuổi đối với Khoản 2,3.

Khách thể của tội phạm:

  • Xâm phạm đến truyền thống văn hóa của dân tộc, những giá trị vật chất và tinh thần loài người, xâm phạm đến sự quản lý của nhà nước về việc duy trì, phát triển văn hóa văn minh, mang đậm bản sác dân tộc
  • Đối tượng tác động: sách báo, tranh ảnh, âm, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính đồi trụy. Việc xác định vật có tính chất đồi trụy do cơ quan chuyên môn thẩm định.

Mặt khách quan: Người phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có những hành vi như: làm ra, sao chép, lưu hình, vận chuyển, tàng trữ những vật phẩm có tính chất đồi trụy.

Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý bởi người phạm tội biết rằng hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện với mục đích là truyền bá, phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy với những động cơ khác nhau.

Hình phạt:

  • Khung 1: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm Khung 2: phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:
  • Khung 2: Phạt tù từ 03 năm đến 10 năm
  • Khung 3: Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
  • Hình phạt bổ sung: Có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 – 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm..

Trên đây là những dấu hiệu cơ bản của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, pháp luật cần xử lí nghiêm minh hơn nữa những hành vi truyền bá những tư tưởng nhằm phá hoại phong cách đạo đức tốt đẹp của nhân dân ta nhằm đẩy lùi tội phạm này.

Phan Law Vietnam

Translate »